معنی اسم هژیر

هژیر : هجیر  خوب، پسندیده، زیبا، چابک و چالاک،  (= هجير)  ۴- (در حالت قيدي) به خوبي؛ ۵- (در پهلوي) خوب چهر، نيك نژاد؛ ۶- (اَعلام) نام پسر گودرز.

 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا