معنی اسم مهرگان

مهرگان : منسوب به ماه مهر،مهربانی،جشنی به همین نام که ایرانیان باستان در پانزدهمین روز مهر برگزار می کردند و در آن روز از دوستان صمیمی خود قدر دانی می نمودند مهرگل: مرکب از مهر(  خورشید) + گل، آن که در میان گلها چون خورشید می درخشد

 

دانلود

قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا