معنی اسم ANABELLA

Given Name ANABELLA
GENDER: Feminine
USAGE: English (Modern)
Meaning & History
Variant of ANNABEL.Expand Name Links
VARIANTS: Anabelle, Annabel, Annabella, Annabelle, Arabella, Amabel
DIMINUTIVES: Mabel, Mabella, Mabelle, Mable, Mae, May, Maybelle, Maybelline
OTHER LANGUAGES: Annabel (Dutch), Annabelle (French), Amabilia (Late Roman), Anabela (Portuguese), Anabel (Spanish

)

null
با توجه به نام ANABELLA
جنسیت: زنانه
طریقه استفاده: انگلیسی (مدرن)
معنی و تاریخچه
نوع از ANNABEL.Expand نام ها
انواع: آنابل، آنابل، Annabella، آنابل، آرابلا، Amabel
مصغر: میبل، Mabella، MABELLE، Mable، مای، مه، بل، Maybelline به
به زبانهای دیگر: آنابل (هلندی)، آنابل (فرانسه)، Amabilia (اواخر روم)، Anabela به (پرتغالی)، آنابل (اسپانیایی

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا