معنی اسم AMADI

Given Name AMADI (1)
GENDER: Masculine
USAGE: Western African, Igbo
Meaning & History
Means “free man” in Igbo.
Related Names
SAME SPELLING: Amadi (2

نام داده شده AMADI (1)
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: غرب آفریقا، ایگبو
معنی و تاریخچه
به معنی “انسان آزاد” در ایگبو.
نام های مرتبط
تلفظ مشابه: آ مدی

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده
[post-views]

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا