معنی اسم AMADEUS

Given Name AMADEUS
GENDER: Masculine
USAGE: Late Roman
PRONOUNCED: ahm-ə-DAY-əs (English), ahm-ə-DEE-əs (English) [key]
Meaning & History
Means “love of God”, derived from Latin amare “to love” and Deus “God”. A famous bearer was the Austrian composer Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), who was actually born Wolfgang Theophilus Mozart but preferred the Latin translation of his Greek middle name. This name was also assumed as a middle name by the German novelist E. T. A. Hoffmann (1776-1822), who took it in honour of Mozart.
OTHER LANGUAGES: Amédée (French), Amedeo, Amadeo (Italian), Amadej (Slovene

با توجه به نام آمادئوس
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: روم در اواخر
تلفظ شده: AHM-ə-DAY-əs (انگلیسی)، AHM-ə-DEE-əs (انگلیسی) [کلید]
معنی و تاریخچه
به معنی “عشق به خدا”، مشتق شده از آماره لاتین “به عشق” و بازی Deus “خدا”. حامل معروف آهنگساز اتریشی ولفگانگ آمادئوس موتزارت (۱۷۵۶-۱۷۹۱)، که در واقع به دنیا آمد ولفگانگ موتزارت تئوفیلوس اما ترجیح ترجمه لاتین از نام میانی یونانی بود. این نام همچنین به عنوان یک نام میانی داستاننویس آلمانی ارنست هوفمان (۱۷۷۶-۱۸۲۲)، که آن را به افتخار موتزارت و جو در زمان در نظر گرفته شد.
نام های مرتبط
مشاهده تمام روابط
نمایش درخت خانواده
به زبانهای دیگر: Amédée (فرانسه)، آمادئو، آمادئو (ایتالیایی)، AMADEJ (اسلوونی))

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده
[post-views]

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا