معنی اسم AMABEL

Given Name AMABEL
GENDER: Feminine
USAGE: English (Rare)
Meaning & History
Medieval feminine form of AMABILIS.Expand Name Links
VARIANTS: Anabella, Anabelle, Annabel, Annabella, Annabelle, Arabella
DIMINUTIVES: Mabel, Mabelle, Mable, Mae, May, Maybelle, Mabella, Maybelline
OTHER LANGUAGES: Annabel (Dutch), Annabelle (French), Amabilia (Late Roman), Anabela (Portuguese), Anabel (Spanish

با توجه به نام AMABEL
null
جنسیت: زنانه
طریقه استفاده: انگلیسی (نادر)
معنی و تاریخچه
فرم زنانه قرون وسطی از نام AMABILIS.Expand ها
انواع: Anabella، آنابل، آنابل، Annabella، آنابل، آرابلا
مصغر: میبل، MABELLE، Mable، مای، مه، بل، Mabella، Maybelline به
به زبانهای دیگر: آنابل (هلندی)، آنابل (فرانسه)، Amabilia (اواخر روم)، Anabela به (پرتغالی)، آنابل (اسپانیایی)

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده
[post-views]

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا