معنی اسم ALAINA

Given Name ALAINA
GENDER: Feminine
USAGE: English (Modern)
PRONOUNCED: ə-LAYN-ə
Meaning & History
Variant of of ALANA, probably influenced by ELAINE.Expand Name Links
VARIANTS: Alana, Alanna, Alannah, Alayna, Alanis, Alannis, Allana, Allannah
DIMINUTIVE: Lana
MASCULINE FORMS: Alan, Allan, Allen, Allyn
OTHER LANGUAGES: Alannah (Irish

با توجه به نام Alaina به
null
جنسیت: زنانه
طریقه استفاده: انگلیسی (مدرن)
تلفظ شده: ə-LAYN-ə
معنی و تاریخچه
نوع از از ALANA، احتمالا نام ELAINE.Expand ها را تحت تاثیر قرار
انواع: آلانا، ها Alanna، Alannah، Alayna، آلانیس، Alannis، آلنا، Allannah
کوچک: لانا
فرم های مردانه: آلن، آلن، آلن، آلین
به زبانهای دیگر: Alannah (ایرلندی)

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا