معنی اسم ALAIA

Given Name ALAIA
GENDER: Feminine
USAGE: Basque
Meaning & History
Means “joyful, happy” in Basque

با توجه به نام چوبی Alaia
null
جنسیت: زنانه
طریقه استفاده: باسک
معنی و تاریخچه
به معنی “شاد، خوشحال” باسک..

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا