معنی اسم AKACHI

Given Name AKACHI
GENDER: Masculine & Feminine
USAGE: Western African, Igbo
Meaning & History
Means “the hand of God” in Igbo

.با توجه به نام AKACHI
null
جنسیت: رایحه زنانه و مردانه
طریقه استفاده: غرب آفریقا، ایگبو
معنی و تاریخچه
به معنی “دست خدا” در ایگبو

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا