معنی اسم AIFRIC

Given Name AIFRIC
GENDER: Feminine
USAGE: Irish, Scottish
Meaning & History
Possibly means “pleasant” in Irish.
VARIANTS: Africa (Irish), Africa (Scottish

با توجه به نام AIFRIC
null
جنسیت: زنانه
طریقه استفاده: ایرلندی، اسکاتلندی
معنی و تاریخچه
احتمالا معنی “لذت بخش” ایرلندی.
انواع: آفریقا (ایرلندی)، آفریقا (اسکاتلند

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا