معنی اسم AIDAN

Given Name AIDAN
GENDER: Masculine
USAGE: Irish, Scottish, English (Modern)
PRONOUNCED: AY-dən [key]
Meaning & History
Anglicized form of AODHÁN. In the latter part of the 20th century it became popular in America due to its sound, since it uses the same fashionable aden suffix sound found in such names as Braden and Hayden.Expand Name Links
VARIANTS: Aodhán, Edan (Irish), Aodhán, Edan (Scottish), Aden, Aiden, Aydan, Ayden (English)
DIMINUTIVES: Aodhagán (Irish), Aodhagán, Iagan (Scottish)
OTHER LANGUAGES: Áed, Áedán, Áedh (Ancient Irish), Áed, Aodh, Áedán, Aodhán (Irish Mythology

با توجه به نام آیدان
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: ایرلندی، اسکاتلندی، انگلیسی (مدرن)
تلفظ شده: AY-dən [کلید]
معنی و تاریخچه
فرم anglicized از AODHÁN. در بخش دوم قرن ۲۰ آن را به محبوب در امریکا شد با توجه به صدای آن، از آن با استفاده از همان مد روز عدن صدا پسوند موجود در نامهایی چون برادن و Hayden.Expand نام ها
انواع: Aodhán، EDAN (ایرلندی)، Aodhán، EDAN (اسکاتلند)، عدن، آیدن، Aydan، Ayden (انگلیسی)
مصغر: Aodhagán (ایرلندی)، Aodhagán، Iagan (اسکاتلند)
به زبانهای دیگر: درهم، Áedán، Áedh (ایرلندی باستان)، درهم، Aodh، Áedán، Aodhán (اسطوره شناسی ایرلندی

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا