معنی اسم AIBEK

Given Name AIBEK
GENDER: Masculine
USAGE: Kazakh, Kyrgyz
OTHER SCRIPTS: Айбек (Kazakh, Kyrgyz)
Meaning & History
Derived from Turkic ay “moon” combined with the Turkish military title beg meaning “chieftain, master”.
VARIANTS: Aybek (Kazakh), Aybek (Kyrgyz

با توجه به نام آیبک
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: قزاقستان، قرقیزستان
اسکریپت های دیگر: Айбек (قزاقستان، قرقیزستان)
معنی و تاریخچه
مشتق شده از Ay ترک “ماه” با عنوان ارتش ترکیه التماس به معنی “رئیس قبیله، استاد”.
انواع: Aybek (قزاقستان)، Aybek (قرقیزستان

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا