معنی اسم AHENOBARBUS

Given Name AHENOBARBUS
GENDER: Masculine
USAGE: Ancient Roman
Meaning & History
From a Roman cognomen meaning “bronze beard” in Latin. This name was borne by a series of consuls of the late Roman Republic.
OTHER LANGUAGES: Enobarbus (Literature

)با توجه به نام AHENOBARBUS
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: روم باستان
معنی و تاریخچه
از لقب روم به معنی “ریش برنز” در لاتین. این نام توسط یک سری از کنسول در اواخر جمهوری روم به عهده گرفت.
به زبانهای دیگر: Enobarbus (ادبیات

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده
[post-views]

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا