معنی اسم AH

Given Name AH
GENDER: Masculine & Feminine
USAGE: Chinese
OTHER SCRIPTS: 阿 (Chinese)
Meaning & History
From the Chinese character 阿 (ā) which has no distinct meaning. It is not normally given as a name, but it can be prefixed to another name to make it a diminutive

با توجه به نام ق
null
جنسیت: رایحه زنانه و مردانه
طریقه استفاده: چینی
اسکریپت های دیگر: 阿 (چینی)
معنی و تاریخچه
از 阿 شخصیت چینی () که هیچ معنایی متمایز است. این است که به طور معمول به عنوان یک نام داده شده نیست، اما می توان آن را به نام دیگری پیشوند به آن یک کوچک است..

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا