معنی اسم AFON

Given Name AFON
GENDER: Feminine & Masculine
USAGE: Welsh
Meaning & History
Means “river” in Welsh. This is a Welsh name of recent origin

.با توجه به نام AFON
null
جنسیت: زنانه و مردانه
طریقه استفاده: ویلز
معنی و تاریخچه
به معنی “رودخانه” به ولزی. این یک نام ولزی با منشاء اخیر است.

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا