معنی اسم AFOLABI

Given Name AFOLABI
GENDER: Masculine
USAGE: Western African, Yoruba
Meaning & History
Means “born into wealth” in Yoruba

.با توجه به نام AFOLABI
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: غرب آفریقا، یوروبا
معنی و تاریخچه
به معنی “متولد به ثروت” در یوروبا

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده
[post-views]

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا