معنی اسم AFËRDITA

Given Name AFËRDITA
GENDER: Feminine
USAGE: Albanian
PRONOUNCED: ah-fər-DEET-ah
Meaning & History
Either from Albanian afër dita meaning “near to the day”, or else an Albanian form of APHRODIT

با توجه به نام AFËRDITA
null
جنسیت: زنانه
طریقه استفاده: آلبانیایی
تلفظ شده: AH-fər-DEET، آه
معنی و تاریخچه
در هر صورت از دیتا آلبانیایی Afer در معنی “نزدیک به روز”، و یا دیگری فرم آلبانی آفرودیت

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده
[post-views]

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا