معنی اسم AFANEN

Given Name AFANEN
GENDER: Feminine
USAGE: Welsh (Rare)
PRONOUNCED: a-VAN-en
Meaning & History
Means “raspberry” in Welsh. This is a modern Welsh name

با توجه به نام AFANEN
null
جنسیت: زنانه
طریقه استفاده: ویلز (نادر)
تلفظ شده: یک VAN-EN
معنی و تاریخچه
به معنای “تمشک” به ولزی. این یک نام ولزی مدرن است.

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا