معنی اسم AFANASY

Given Name AFANASY
GENDER: Masculine
USAGE: Russian
OTHER SCRIPTS: Афанасий (Russian)
PRONOUNCED: ah-fah-NAH-see [key]
Meaning & History
Variant transcription of AFANASIY.Expand Name Links
OTHER LANGUAGES: Athanasios, Athanasius, Athanas (Ancient Greek), Atanas, Tase (Bulgarian), Athanasios, Thanasis, Thanos (Greek), Atanas, Atanasij, Tase (Macedonian), Atanase (Romanian), Atanasije (Serbian

با توجه به نام AFANASY
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: روسیه
اسکریپت های دیگر: Афанасий (روسی)
تلفظ شده: AH-از Fah-NAH ببینید [کلید]
معنی و تاریخچه
رونویسی نوع از نام AFANASIY.Expand ها
به زبانهای دیگر: آتاناسیوس، آتاناسیوس، Athanas (یونان باستان)، آتاناس، TASE (بلغاری)، آتاناسیوس، Thanasis، تانوس (یونانی)، آتاناس، Atanasij، TASE (مقدونی)، Atanase (رومانیایی)، Atanasije (صربستان

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا