معنی اسم AFANASIY

Given Name AFANASIY
GENDER: Masculine
USAGE: Russian
OTHER SCRIPTS: Афанасий (Russian)
PRONOUNCED: ah-fah-NAH-see [key]
Meaning & History
Russian form of ATHANASIUS.Expand Name Links
Show FVARIANT: Afanasy
OTHER LANGUAGES: Athanasios, Athanasius, Athanas (Ancient Greek), Atanas, Tase (Bulgarian), Athanasios, Thanasis, Thanos (Greek), Atanas, Atanasij, Tase (Macedonian), Atanase (Romanian), Atanasije (Serbian

)با توجه به نام AFANASIY
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: روسیه
اسکریپت های دیگر: Афанасий (روسی)
تلفظ شده: AH-از Fah-NAH ببینید [کلید]
معنی و تاریخچه
شکل روسی نام ATHANASIUS.Expand ها
نمایش FVARIANT: Afanasy
به زبانهای دیگر: آتاناسیوس، آتاناسیوس، Athanas (یونان باستان)، آتاناس، TASE (بلغاری)، آتاناسیوس، Thanasis، تانوس (یونانی)، آتاناس، Atanasij، TASE (مقدونی)، Atanase (رومانیایی)، Atanasije (صربستان

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا