معنی اسم AEGIDIUS

Given Name AEGIDIUS
GENDER: Masculine
USAGE: Late Roman
Meaning & History
Original Latin form of GILES.Expand Name Links
OTHER LANGUAGES: Gillis (Dutch), Giles, Gyles (English), Gilles (French), Egidio (Italian), Gidie (Medieval French), Egídio, Gil (Portuguese), Gil (Spanish

با توجه به نام AEGIDIUS
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: روم در اواخر
معنی و تاریخچه
شکل لاتین اصلی نام GILES.Expand ها
به زبانهای دیگر: گیلیس (هلندی)، گیلز، Gyles (انگلیسی)، ژیل (فرانسه)، اگیدیو (ایتالیایی)، Gidie (قرون وسطی فرانسه)، اگیدیو، گیل (پرتغالی)، گیل (اسپانیایی)

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا