معنی اسم ÁEDH

Given Name ÁEDH
GENDER: Masculine
USAGE: Ancient Irish
Meaning & History
Variant of ÁED.Expand Name Links
DIMINUTIVE: Áedán
OTHER LANGUAGES: Aden, Aidan, Aiden, Aydan, Ayden (English), Aodh, Aidan, Aodhagán, Aodhán, Edan (Irish), Áed, Aodh, Áedán, Aodhán (Irish Mythology), Aodh, Aidan, Aodhagán, Aodhán, Edan, Iagan (Scottish

با توجه به نام ÁEDH
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: ایرلندی باستان
معنی و تاریخچه
نوع از ÁED.Expand نام ها
کوچک: Áedán
به زبانهای دیگر: عدن، ایدن، آیدن، Aydan، Ayden (انگلیسی)، Aodh، ایدن، Aodhagán، Aodhán، EDAN (ایرلندی)، درهم، Aodh، Áedán، Aodhán (اسطوره شناسی ایرلندی)، Aodh، ایدن، Aodhagán، Aodhán، EDAN ، Iagan (اسکاتلند

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا