معنی اسم ÁEDÁN

Given Name ÁEDÁN
GENDER: Masculine
USAGE: Ancient Irish, Irish Mythology
Meaning & History
Older form of AODHÁN. This was the name of a 6th-century king of the Scots.Expand Name Links
OTHER LANGUAGES: Aidan, Aden, Aiden, Aydan, Ayden (English), Aidan, Aodh, Aodhán, Aodhagán, Edan (Irish), Aidan, Aodh, Aodhán, Aodhagán, Edan, Iagan (Scottish)

با توجه به نام ÁEDÁN
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: ایرلندی باستان، اسطوره ایرلندی
معنی و تاریخچه
فرم های قدیمی تر از AODHÁN. این نام یک پادشاه ۶ قرن از لینک های Scots.Expand نام بود
به زبانهای دیگر: آیدان، عدن، آیدن، Aydan، Ayden (انگلیسی)، ایدن، Aodh، Aodhán، Aodhagán، EDAN (ایرلندی)، ایدن، Aodh، Aodhán، Aodhagán، EDAN، Iagan (اسکاتلند)

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا