معنی اسم ÆBBE

Given Name ÆBBE
GENDER: Feminine
USAGE: Anglo-Saxon
Meaning & History
Old English form of EBBA

با توجه به نام ÆBBE
null
جنسیت: زنانه
طریقه استفاده: آنگلوساکسون
معنی و تاریخچه
فرم قدیمی انگلیسی از ابا

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا