معنی اسم ADALBERN

Given Name ADALBERN
GENDER: Masculine
USAGE: Ancient Germanic
Meaning & History
Derived from the Germanic elements adal “noble” and bern “bear”.
Sources and References
Ernst Förstemann, Altdeutsches namenbuch (1900), page 162

با توجه به نام ADALBERN
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: باستان ژرمنی
معنی و تاریخچه
با اقتباس از عناصر ژرمنی ADAL «اصیل» و برن “خرس”.
منابع و ماخذ
ارنست Förstemann، Altdeutsches namenbuch (1900)، صفحه ۱۶۲

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده
[post-views]

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا