معنی اسم ADAEZE

Given Name ADAEZE
GENDER: Feminine
USAGE: Western African, Igbo
Meaning & History
Means “king’s daughter” in Igbo

با توجه به نام ADAEZE
null
جنسیت: زنانه
طریقه استفاده: غرب آفریقا، ایگبو
معنی و تاریخچه
به معنای “دختر پادشاه” در ایگب

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده
[post-views]

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا