معنی اسم ADA

Given Name ADA
GENDER: Feminine
USAGE: English, German, Polish, Hungarian, Italian, Finnish
PRONOUNCED: AY-də (English), AH-dah (Polish, Finnish) [key]
Meaning & History
Short form of ADELAIDE and other names beginning with the same sound. This name was borne by Augusta Ada King (1815-1852), the Countess of Lovelace (known as Ada Lovelace), a daughter of Lord Byron. She was an assistant to Charles Babbage, the inventor of an early mechanical computer.Expand Name Links
VARIANTS: Addie, Addy, Della (English), Aleida, Alida, Heida, Heidi (German), Aleit (Low German), Alida (Hungarian), Alina (Italian), Aada (Finnish)
MASCULINE FORMS: Adorján, Adrián (Hungarian), Aldo (Italian)
OTHER LANGUAGES: Adalheidis, Adela, Adelais, Adelina, Alda (Ancient Germanic), Hadriana (Ancient Roman), Alícia (Catalan), Adrijana, Jadranka (Croatian), Adéla, Adriana (Czech), Heidi (Danish), Adelheid, Aleid, Aleida, Alida, Elke (Dutch), Adélaïde, Adèle, Adeline, Adrienne, Alice, Alix, Aude, Aline, Alison, Line (French), Elke (Frisian), Ailís (Irish), Alise (Latvian), Adrijana (Macedonian), Aalis (Medieval French), Heidi (Norwegian), Adelaide, Adelina, Adriana, Alda, Aldina, Alice, Alícia (Portuguese), Aline (Portuguese (Brazilian)), Adela, Adelina, Adriana, Alina (Romanian), Alisa (Russian), Aileas (Scottish), Adrijana, Jadranka (Serbian), Adriana, Alica (Slovak), Adrijana, Jadranka (Slovene), Adela, Adelaida, Adelia, Adelina, Adriana, Alicia (Spanish), Adelita (Spanish (Latin American)), Heidi (Swedish), Alis (Welsh)

null
با توجه به نام ADA
جنسیت: زنانه
طریقه استفاده: انگلیسی، آلمانی، لهستانی، مجارستانی، ایتالیایی، فنلاندی
تلفظ شده: AY-də (انگلیسی)، AH-ده (لهستانی، فنلاندی) [کلید]
معنی و تاریخچه
فرم کوتاه آدلاید و نام های دیگر با شروع با همان صدا. این نام توسط آگوستا آدا کینگ (۱۸۱۵-۱۸۵۲)، کنتس لاولیس (شناخته شده به عنوان آدا لاولیس)، دختر لرد بایرون به عهده گرفت. او یک دستیار به چارلز ببیج، مخترع اوایل مکانیکی computer.Expand نام ها بود
انواع: آدی، آدی، دلا (انگلیسی)، Aleida، الیدا، ایندیانا، Heida، هایدی (آلمانی)، Aleit (آلمانی سفلا)، الیدا، ایندیانا (مجارستان)، آلینا (ایتالیایی)، AADA (فنلاندی)
فرم های مردانه: Adorján، آدریان (مجارستان)، آلدو (ایتالیایی)
به زبانهای دیگر: Adalheidis، آدلا، Adelais، آدلینا، آلدا (ژرمنی باستان)، Hadriana (روم باستان)، آلیشیا (کاتالان)، Adrijana، ها Jadranka (کرواسی)، آدلا، آدریانا (چک)، هایدی (دانمارکی)، ادلهید، Aleid ، Aleida، الیدا، ایندیانا، الک (هلندی)، آدلاید، آدل، Adeline به، آدرین، آلیس، الیکس، البرتا، اودی، الین، آلیسون، خط (فرانسه)، الک (فریزی)، آلیس (ایرلندی)، آلیس (لتونی)، Adrijana ( مقدونی)، Aalis (قرون وسطی فرانسه)، هایدی (نروژی)، آدلاید، آدلینا، آدریانا، آلدا، Aldina، آلیس، آلیشیا (پرتغالی)، الین (پرتغالی (برزیل))، آدلا، آدلینا، آدریانا، آلینا (رومانیایی)، آلیسا (روسیه)، Aileas (اسکاتلند)، Adrijana، ها Jadranka (صربستان)، آدریانا، Alica (اسلواکی)، Adrijana، ها Jadranka (اسلوونی)، آدلا، از adelaida، Adelia، آدلینا، آدریانا، آلیشیا (اسپانیایی)، Adelita (اسپانیایی ( آمریکای لاتین))، هایدی (سوئدی)، علی (ویلز)

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا