معنی اسم ACE

Given Name ACE (1)
GENDER: Masculine
USAGE: English
PRONOUNCED: AYS [key]
Meaning & History
From the English word meaning “highest rank”. More commonly a nickname, it is occasionally used as a given name.
Related Names
SAME SPELLING: Ace (2

با توجه به ACE نام (۱)
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: انگلیسی
تلفظ شده: AYS [کلید]
معنی و تاریخچه
از کلمه انگلیسی به معنی “بالاترین رتبه”. معمولا بیشتر یک نام مستعار، آن است که گاهی اوقات به عنوان یک نام داده شده استفاده می شود.
نام های مرتبط
تلفظ مشابه: آس

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا