معنی اسم ACACIA

Given Name ACACIA
GENDER: Feminine
USAGE: English (Rare)
PRONOUNCED: ə-KAY-shə [key]
Meaning & History
From the name of a type of tree, ultimately deriving from Greek ακη (ake) “thorn, point

با توجه به نام ACACIA
null
جنسیت: زنانه
طریقه استفاده: انگلیسی (نادر)
تلفظ شده: ə-کی shə [کلید]
معنی و تاریخچه
از نام یک نوع درخت، در نهایت از ακη یونانی (AKE) «خار، نقطه مشتق شده”.

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا