معنی اسم ABU

Given Name ABU
GENDER: Masculine
USAGE: Arabic
OTHER SCRIPTS: أبو (Arabic)
Meaning & History
Means “father of” in Arabic. This is commonly used as an element in a kunya, which is a type of Arabic nickname. The element is combined with the name of one of the bearer’s children (usually the eldest son). In some cases the kunya is figurative, not referring to an actual child, as in the case of the Muslim caliph Abu Bakr

.نام داده شده ABU
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: عربی
دیگر اسکریپت: أبو (عربی)
معنی و تاریخچه
به معنی “پدر” در زبان عربی است. این است که معمولا به عنوان یک عنصر در یک کنیه است، که یک نوع نام مستعار عربی استفاده می شود. این عنصر با نام یکی از فرزندان حامل (معمولا پسر ارشد) ترکیب شده است. در برخی از موارد کنیه مجازی است، با اشاره به یک کودک واقعی، به عنوان در مورد خلیفه مسلمانان ابوبکر.

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا