معنی اسم ABT

Surname ABT
SOURCE: Occupation
USAGE: German, Dutch
Meaning & History
Derived from Old Low German abt “abbot

نام خانوادگی ABT
null
منبع: شغل
طریقه استفاده: آلمانی، هلندی
معنی و تاریخچه
با اقتباس از قدیمی آلمانی سفلا ABT “ابوت

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا