معنی اسم ABSOLON

Given Name ABSOLON
GENDER: Masculine
USAGE: French
PRONOUNCED: ab-so-LAWN [key]
Meaning & History
French form of ABSALOM.Expand Name Links
FEMININE FORM: Axelle
OTHER LANGUAGES: Absalom (Biblical), Abessalom (Biblical Greek), ‘Avshalom (Biblical Hebrew), Absalom (Biblical Latin), Axel, Aksel (Danish), Akseli (Finnish), Axel (German), Axel, Aksel (Norwegian), Axel, Acke (Swedish

با توجه به نام ABSOLON
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: فرانسه
تلفظ شده: AB-تا-چمن [کلید]
معنی و تاریخچه
فرم فرانسوی از نام ABSALOM.Expand ها
فرم زنانه: Axelle
زبانهای دیگر: ابشالوم (کتاب مقدس)، Abessalom (کتاب مقدس یونانی)، ‘Avshalom (کتاب مقدس عبری)، ابشالوم (کتاب مقدس لاتین)، اکسل، ها Aksel (دانمارکی)، Akseli (فنلاندی)، اکسل (آلمانی)، اکسل، ها Aksel (نروژی) ، اکسل، Acke (سوئدی

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا