معنی اسم ABSALOM

Given Name ABSALOM
GENDER: Masculine
USAGE: Biblical, Biblical Latin
OTHER SCRIPTS: אַבְשָׁלוֹם (Ancient Hebrew)
PRONOUNCED: AB-sə-lahm (English) [key]
Meaning & History
From the Hebrew name אַבְשָׁלוֹם (‘Avshalom) which meant “my father is peace”. In the Old Testament he is a son of King David who leads a revolt against his father. While fleeing on the back of a mule he got his head caught in a tree and was killed by Joab.
OTHER LANGUAGES: Abessalom (Biblical Greek), ‘Avshalom (Biblical Hebrew), Axel, Aksel (Danish), Akseli (Finnish), Absolon (French), Axel (German), Axel, Aksel (Norwegian), Axel, Acke (Swedish

با توجه به نام ابشالوم
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: کتاب مقدس، کتاب مقدس لاتین
دیگر اسکریپت: אַבְשָׁלוֹם (باستان عبری)
تلفظ شده: AB-sə-لام (انگلیسی) [کلید]
معنی و تاریخچه
از نام عبری אַבְשָׁלוֹם ( ‘Avshalom) که به معنای “پدر من صلح است» در عهد عتیق او یک پسر داود پادشاه که شورش علیه پدر خود منجر شده است. در حالی که فرار در پشت قاطر او سر خود را در یک درخت گرفتار و توسط یوآب کشته شد.
به زبانهای دیگر: Abessalom (کتاب مقدس یونانی)، ‘Avshalom (کتاب مقدس عبری)، اکسل، ها Aksel (دانمارکی)، Akseli (فنلاندی)، Absolon (فرانسوی)، اکسل (آلمانی)، اکسل، ها Aksel (نروژی)، اکسل، Acke (سوئدی )

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا