معنی اسم ABRAM

Given Name ABRAM (1)
GENDER: Masculine
USAGE: English, Biblical
OTHER SCRIPTS: אַבְרָם (Ancient Hebrew)
PRONOUNCED: AY-brəm (English) [key]
Meaning & History
Means “high father” in Hebrew. In the Old Testament God changed Abram’s name to Abraham (see Genesis 17:5).
OTHER LANGUAGES: Avram (Biblical Hebrew), Avram (Hebrew), Avrum (Yiddish)
SAME SPELLING: Abram

 نام داده شده ابرام (۱)
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: انگلیسی، کتاب مقدس
دیگر اسکریپت: אַבְרָם (باستان عبری)
تلفظ شده: AY-brəm (انگلیسی) [کلید]
معنی و تاریخچه
به معنی “پدر بالا” در زبان عبری. در عهد عتیق خدا نام ابرام را به ابراهیم تغییر (نگاه کنید به پیدایش ۱۷: ۵).
به زبانهای دیگر: آورام (کتاب مقدس عبری)، آورام (عبری)، Avrum (ییدیش)
تلفظ مشابه: ابرام

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا