معنی اسم ABOUBACAR

Given Name ABOUBACAR
GENDER: Masculine
USAGE: Western African
Meaning & History
Form of ABU BAKR used in western Africa.Expand Name Links
VARIANT: Abubakar
OTHER LANGUAGES: Abu Bakr (Arabic), Ebu Bekir (Turkish

با توجه به نام ABOUBACAR
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: غربی آفریقا
معنی و تاریخچه
فرم ابوبکر مورد استفاده در غرب نام ها Africa.Expand
متغیر: ابوبکر
به زبانهای دیگر: ابوبکر (عربی)، EBU بکیر (ترکی)

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا