معنی اسم ‘ABLA

Given Name ‘ABLA
GENDER: Feminine
USAGE: Arabic
OTHER SCRIPTS: عبلة (Arabic)
Meaning & History
Means “full-figured” in Arabic. The 7th-century Arabic poet Antara dedicated much of his poetry to a woman named Abla

.با توجه به نام ‘آبلا
null
جنسیت: زنانه
طریقه استفاده: عربی
دیگر اسکریپت: عبلة (عربی)
معنی و تاریخچه
به معنی “تمام کرلی” در زبان عربی است. شاعر عربی ۷ قرن عنتره بیشتر اشعار او اختصاص داده شده به یک زن به نام آبلا

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده
[post-views]

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا