معنی اسم نام پسرانه ایرانی از ریشه ی آشوری از حرف آ

نی نی

آشینا

نام پسرانه با ریشه آشوری

قوی ،قدرتمند،نیرومند، زورمند
این اسم پسرانه ایرانی تا کنون ۲۰۷۳ بار مشاهده شده است

آلینا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه فارسی

آلین، سرخ گون، قرمز رنگ
تلفظ صحیح این اسم: ” Ālinā ”
این اسم پسرانه و دخترانه ایرانی تا کنون ۶۷۲۴ بار مشاهده شده است

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا