معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(الف)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(الف)

آ
اسم تلفظ ریشه معنی
آبادیس abadis فارسی نام یکی از پزشکان دوره هخامنشی
آباریس abaris فارسی موبد معروف دوره هخامنشی
آبان aban فارسی نام ماه هشتم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آب، نام روز دهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
آبستا abesta فارسی اوستا – اساس بنیاد اصل – کتاب مقدس زرتشتیان
آبو aboo فارسی آبی ، نیلوفرآبی ، دایی
آپاسای apasay فارسی نام منشی شاپور اول پادشاه ساسانی
آتبین atbin فارسی آبتین ،روح کامل و نیکو کار – ‌ از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
آبیش abish فارسی بی رنج
آبتین Ābtin فارسی یکی از شخـصیت های شاهـنامه، پدر فریدون
آذرنرسی azar naresi فارسی نام پسر هرمز دوم پادشاه ساسانی
آراد arad فارسی آراج – نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران قدیم که در این روز نو پوشیدن را مبارک و سفر را شوم می دانند
آرتا arta فارسی ارتا(به فتح الف) در اوستا به معنای مقدس آمده است
آرتابان artaban فارسی اردوان
آرتام artam فارسی والی فریگه در زمان کوروش پادشاه هخامنشی
آرتان artan فارسی نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی و پسر ویشتاسب
آرتمن artman فارسی نام برادر بزرگ تر خشایارشاه پسر کوروش پادشاه هخامنشی
آرتیمان artiman فارسی مرکب از آرتی به معنای پاک و مقدس بعلاوه مان به معنی تفکر و اندیشه، اندیشه مقدس ، تفکر پاک ، همچنین نام روستایی از توابع تویسرکان که زادگاه میر رضی الدین آرتیمانی از شاعران عهد صفوی است.
آرتین artin فارسی آرش،عاقل و زیرک، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است
آردا arda فارسی آرشا ، مقدس
آردین ardin فارسی آرد = آرت + ین (نسبت)، منسوب به آرت، مقدس
آرسام arsam فارسی آرشام،خرس،زورمند، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی
آرسان arsan فارسی نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
آرسین arsin فارسی پسر آریایی
آرش arash فارسی عاقل و زیرک- از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است
آرشا arsha فارسی آردا,مقدس
آرشام arsham فارسی به معنی خرس و به معنی زور، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی
آرشان arshan فارسی نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
آرشاویر arshavir فارسی مرد مقدس، نام یکی از پادشاهان اشکانی
آرمان arman فارسی آرزو، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار خسروپرویز پادشاه ساسانی
آرمین armin فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر کیقباد – مرد همیشه پیروز
آروین arvin فارسی تجربه، آزمایش امتحان آزمون
آریا ariya فارسی نژاد هندوارپائیان که در عهدی بسیار کهن با هم زندگی می کردند و بعدها به دو بخش بزرگ تقسیم شدند گروهی به هند و ایران آمدند و گروهی به اروپا رفتند.نام میهن عزیز ما ایران از این‎ ‎کلمه گرفته شده است
آریا رامنه ariya ramane فارسی آرام کننده آریائیان، نام پدر آرشام، جد داریوش پادشاه هخامنشی
آریامن ariya man فارسی دریا سالار خشایارشاه پادشاه هخامنشی
آریا مهر ariya mehr فارسی برخوردار از محبت آریایی – نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی – لقبی که شهریور ۱۳۴۴به مناسبت ۲۵مین سال سلطنت از طرف مجلس سنا و شورای ملی به محمدرضا پهلوی داده شد
آریامنش ariya manesh فارسی دارای خلق و خوی آریایی، نام پسر داریوش
آریو ariu فارسی نام یکی از سرداران بزرگ ایرانی زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی در نبرد با اسکندر مقدونی
آریو برزن ariu barzan فارسی آتش ایرانی – کنایه از قدرت و خشم ایرانی – نام یکی از سرداران بزرگ ایرانی زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی در نبرد با اسکندر مقدونی
آستیاژ astiyazh فارسی آسپاداس،آخرین پادشاه ماد که از کورش کبیر پادشاه و موسس هخامنشیان شکست خورد
آسیداد asidad فارسی آسیدات، نام یکی از بزرگان هخامنشی
آوید avid فارسی مشتاق و خواهان
آذین azin فارسی ﺯﯾﻨﺖ، زﯾﻮر، ﻧﺎﻡ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺎﺑﮏ ﺧﺮﻡ دﯾﻦ، ﻧﺎﻡ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ در وﯾﺲ و راﻣﯿﻦ
آبتین abtin فارسی روح کامل-انسان نیکو کار – از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
ا
اسم تلفظ ریشه معنی
اردشیر ardeshir فارسی آﻥ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻘﺪﺱ دارد، ﺷﻬﺮﯾﺎرﻯ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻘﺪﺱ، از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﻯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺎﻡ ﻣﺆﺳﺲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ، ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺎﺳﺎﻥ
اردوان ardavan فارسی یاری کننده درستکاران، از شخصیتهای شاهنامه، نام چند تن از پادشاهان اشکانی
ارژنگ arzhang فارسی نقش و نگار، آرایش، نام پهلوانی تورانی پسر زره که به دست طوس کشته شد، نام کتاب مانی و نام دیوی در شاهنامه
ارسام arsam فارسی نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
اسفندیار esfandiyar فارسی اسفندیار،آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی، فرزند گشتاسپ شاه ایران و کتایون دختر قیصر روم
 اشکان ashkan فارسی بنیانگذار سلسله اشکانیان,منسوب به اشک
اشکبوس ashkbus فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از فرماندهان سپاه خاقان چین
افشین afshin فارسی  نام سردار ایرانی
امید omid فارسی

ﺍﺷﺘﯿﺎﻕ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ روﻯ دادﻥ ﯾﺎ اﻧﺠﺎﻡ اﻣﺮﻯ ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ آرزوﻯ ﺗﺤﻘﻖ آﻥ ، ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ، ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺎﻩ

انوش anush فارسی بی مرگ، جاودان
انوشیروان anushirvan فارسی نام یکی از پادشاهان ایرانی در زمان ساسانیان-بزرگترین پادشاه ساسانی
اهورا ahura فارسی در فرهنگ ایران باستان، خداوند
اورمزد urmazd فارسی هرمز،از نامهای خداوند در آیین زرتشت،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی
اورنگ orang فارسی ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ، ﻓﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ
ایرج iraj فارسی پهلوی از شخصیتهای شاهنامه، نام کوچکترین پسر فریدون پادشاه پیشدادی ایران
ایریک eyrik فارسی آریایی
ایلا ila فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرماندهان سپاه افراسیاب تورانی
ایلیاد iliyad فارسی نام منظومه حماسی دوران قدیم و از شاهکارهای ادبیات جهان است که درباره جنگی به همین نام است که بین مردم یونان و تراوا در گرفت

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(الف)

 

 

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا