معنی اسم فناور پردیس نگین سمنان (سهامی خاص)

درباره نام شرکت فناور پردیس نگین سمنان (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت فناور پردیس نگین سمنان (سهامی خاص) – معنی اسم فناور پردیس نگین سمنان (سهامی خاص) – شرکت بورسی فناور پردیس نگین سمنان (سهامی خاص) در استان سمنان قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا