معنی اسم روانشناسی اسم رسام +( رنگ نام رسام)

رسام

روانشناسی اسم رسام +( رنگ نام رسام)

رسام .

معنی : رسم کننده / نقاش / طراح .

ریشه : عربی .

رنگ اسم : نیلی

خصوصیات رنگ:
قابل اعتماد

– فکر قبل از عمل با ادب و مسئولیت پذیر به دنبال آرامش اعتماد به نفس بالا اخلاق متعادل مگر در شرایط احساسی خاص نیازمند کمک کردن به دیگران
حساس به نیاز دوستان و اطرافیان سخت و تغییر ناپذیر نیاز نداشتن به خودنمایی نداشتن مشکل درونی اما عامل مشکلات در اطرافیان
متعهد و قابل اعتماد در ازدواج عاشق گذشته و نوستالژی احساسی و درک احساسات دیگران تشنه دانش کنجکاو و تاحدی فضول

روانشناسی اسم رسام +( رنگ نام رسام)

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا