معنی اسم روانشناسی اسم آباندخت ( نام آباندخت چه رنگیه؟ )

ابان دخت

روانشناسی اسم آباندخت ( نام آباندخت چه رنگیه؟ )

ابان دخت

معنی: دخترآبان ، نام زن داريوش سوم

ریشه : ایرانی

رنگ اسم : فیروزه ای

خصوصیات رنگ:

رنگی سرزنده و خردمند است و جوان و نوآور وگاهی تخیلی است . شادتر از آبی و کم هیجان تر از زرد است . در دوره های استرس های ناگهانی و دوران عصبی بودن و فعالیت های فکری بسیار افراد فیروزه ای کمک بسیاری به آرام نگهداشتن فرد میکند

روانشناسی اسم آباندخت ( نام آباندخت چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا