معنی اسم یاقوت

یاقوت : نام سنگی قیمتی به رنگهای سرخ، زرد، و کبود،  نام حموی ملقب به شهاب الدین از نویسندگان قرن هفتم

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا