معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(پ)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(پ)

پ
اسم تلفظ ریشه معنی
پارسا parsa فارسی پرهیزکار، مؤمن
پاشا pasha فارسی پادشاه در امپراطوری عثمانی ،عنوان مقامات لشکری و کشوری
پرشان parshan فارسی  رزمجو
پرویز parviz فارسی ﺍز ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﻯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺎﻡ ﺧﺴﺮو دوﻡ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
پرهام parham فارسی  (صورت فارسی برهام، ابراهیم)
پرهان parhan فارسی لقب حضرت ابراهیم و نامی در پارسی باستان
پدرام pedram فارسی سرسبز، خرم‌ ، شاد و خوش
پندار pendar فارسی فکر، اندیشه، وهم، گمان، ریشه پنداشتن
پادرا padra فارسی نگهبان آتش – مرکب از پاد به نگهبانی و محافظت + را به معنی نور و روشنایی
پارسیا parsia فارسی منسوب به پارس ، مرد پارسی ، پسر ایرانی
پژمان pezhman فارسی  دلتنگ، غمگین
پویا pouya فارسی

آن که دارای حرکت و پیشروی است

پویان puyan فارسی پویا، پوینده
پاکان pakan فارسی منسوب به پاک ، طاهر و پاکیزه ، تمیز و مرتب
پارسان parsan فارسی نام روستایی در نزدیکی سیرجان

پوریا

puriya فارسی

نام پهلوان ایرانی معروف به پوریای ولی، نام اصلی وی محمود خوارزمی و متخلص به قتالی بوده است

پولاد pulad فارسی نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرماندهان دلاور ایرانی در زمان کیقباد
پایا paya فارسی پایدار
پیام payam فارسی الهام، وحی
پیروز piruz فارسی فاتح، فرخنده ، خوشحال، شاد ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از دلاوران ایرانی در زمان ساسانیان
پیمان peyman فارسی عهد، قرار

 

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(پ)

 

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا