معنی اسم پَشوتن

پَشوتن : ۱- فداكار؛ ۲- (در اوستايی، pesho tanu) به معني محكوم تن؛ ۳- (اَعلام) (در شاهنامه) نام پسر گشتاسب و از ياران سوشيانت در روز رستاخيز، بر اساس روايت های زرتشتی. زرتشت از اهورامزدا برايش عمر جاودانی خواست.

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا