معنی اسم پويان

پويان : (در قديم) ۱- آن‌ كه در حال حركت به نرمي و آرامي است، روان؛ ۲- دونده، دوان، شتابان؛ جوينده؛ ۳- جستجو كننده.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا