معنی اسم پایدار

پايدار : ۱- داراي ثبات، ثابت، هميشگي؛ ۲- (در قديم) مقاوم، مقاومت كننده؛ ۳- (در حالت قيدي) به حالت هميشگي، پا برجا.

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا