معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (و)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (و)

 

و
اسم تلفظ ریشه معنی
وهامان vahaman فارسی نام پدر سلمان فارسی
وهنیا vahniya فارسی بهنیا، کسی که از نسل خوبان است
ویهان vihan فارسی نام یکی از سرداران دیلمی

 

 

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (و)

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا