معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ه)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ه)

 

ه
اسم تلفظ ریشه معنی
هامی hami فارسی سرگشته و حیران
هرمز hormoz فارسی نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی
هُژبر hozhabr فارسی شیر
هومایون homayun فارسی خجسته، مبارک، فرخنده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی مشهور به زرین کلاه در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
هوشمند hushmand فارسی دارای هوش و توانیی ذهنی و بسیار با هوش،عاقل، خردمند
هوتن hutan فارسی نیرومند، خوش اندام، نام پسر ویشتاسب پادشاه هخامنشی
هونام hunam فارسی خوش نام-نیک نام
هوشنگ hushang فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سیامک پادشاه پیشدادی
هومان human فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و از سپهسالاران افراسیاب تورانی
هومن human فارسی نیک اندیش
هیراد hirad فارسی کسی که چهره ای خوشحال و شاد دارد

 

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ه)

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا