معنی اسم هيربَد

هيربَد : (اوستايي) ۱- آموزگار، معلم؛ ۲- شاگرد، آموزنده؛ ۳- رئيس آتشكده؛ ۴- (در اديان) پيشواي ديني در دين زرتشتي؛ ۵- (اَعلام) نام دانايي پاكدل كه كليد دار سراپرده كاووس بود.

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا