معنی اسم ناجی

ناجی :    (عربي) ۱- نجات دهنده، منجي؛ ۲- (در قديم) نجات يابنده و ۳- (به مجاز) رستگار.

%d9%86%d8%a7%d8%ac%db%8c

 

اسم ناجی در لغت نامه دهخدا

ناجی .
(ع ص ) رستگار از عقوبت .
نجات یابنده .
(ناظم الاطباء) (آنندراج ) (غیاث اللغات ).
رهنده و خلاص شونده .
(ناظم الاطباء).
نجات یابنده و رستگار.
(فرهنگ نظام ).
رهنده .
(شمس اللغات ).
نجات یافته .
رهائی یافته .
رسته .
رستگار.
رهیده .
خلاص یافته مقابل هالک و مأخوذ : روا بباید داشتن که ابوبکر و عمر به قیامت دل بر رافضیان .
.
.
خوش بکنند و همه ناجی باشند.
(کتاب النقض ص ۴۸۲).
و ایشان ناجی و رستگار باشند.
(کتاب النقض ص ۴۸۲).
گنه نبود و عبادت نبود و بر سر خلق نوشته بود که این ناجی است و آن مأخوذ.
سعدی .
|| منجی .
رهاننده .
نجات دهنده .
رستگاری بخشنده .
|| صاحب راز.
(آنندراج ).
|| پوست بازکننده از شتر.
|| تغوطکننده .
(ناظم الاطباء).
ج ، نواج .
رجوع به نجو شود.
ناجی .
(ص نسبی ) منسوب به بنوناجیة از عرب است به حذف ها و یاء.
(از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
ناجی .
(اِخ ) لقب ابوالمتوکل علی بن داود.
(منتهی الارب ).
ناجی .
(اِخ ) لقب ابوصدیق بکربن عمر.
(منتهی الارب ).
یکی از محدثان است .
ناجی .
(اِخ ) لقب ابوعبیده .
(منتهی الارب ).
ابوعبیده بکربن الاسود از روات حدیث است .
(الانساب سمعانی ).
ناجی .
(اِخ ) لقب ریحان بن سعید.
(منتهی الارب ).
محدثی است .
ناجی .
(اِخ ) از القاب حضرت نوح است .
(ناظم الاطباء).
ناجی .
(اِخ ) لقب ابوالحسن میمون بن نجیح از رواة است و از حسن بن ابی الحسن روایت میکند.
(سمعانی ).
ناجی .
(اِخ ) لقب سلیمان بن الاسود است و اهل بصره و از راویان حدیث .
(از سمعانی ).
ناجی .
(اخ ) لقب ابراهیم بن نافع الجلاب بصره ای است ، وی از رواة حدیث است و از مبارک بن فضالة و عمربن موسی الوجهی و دیگران روایت کرده است .
(از سمعانی ).
ناجی .
(اِخ ) آلبینو.
مستشرق ایتالیائی است که رسائل ابن سینا را به سال ۱۸۹۷ م .
به زبان ایتالیائی ترجمه کرد.
(از اعلام المنجد).
ناجی .
(اِخ ) ابن محمد قفطانی .
از خوش نویسان قرن سیزدهم هجری است .
رجوع شود به فهرست کتابخانه ٔ مدرسه ٔ عالی سپه سالار ج ۲ ص ۶۲۱٫
ناجی .
(اِخ ) ابوالصدیق بکربن قیس الناجی از اهالی بصره و از رواة است و به سال ۱۸۰ هَ .
ق .
درگذشته است .
(از انساب سمعانی ).
رجوع به بکربن قیس شود.
ناجی .
(اِخ ) (الَ .
.
.
) جهم بن مسعود ، از اشراف مرو بود و در آنجا منزلتی داشت و در فتنه ٔ ضحاک بن قیس به سال ۱۲۸ هَ .
ق .
کشته شد.
رجوع به جهم بن مسعود شود.
ناجی .
(اِخ ) سالم بن هلال ملقب به ناجی از راویان خبر است .
وی از ابوالصدیق ناجی روایت کرده است و یحیی بن سعیدالقطان از او روایت کرده است .
(از سمعانی ).
ناجی .
(اِخ ) عبادبن منصور ، از تابعین است و به نقل صاحب تاریخ گزیده تا زمان ابودوانق در حیات بوده است .
(از تاریخ گزیده ٔص ۲۵۰).
ابوسلمه عبادبن منصور الناجی از مردم شام است و در بصره منصب قضا داشت .
وی از ایوب السخستانی [ کذا ، ظ: سجستانی ] روایت حدیث کرده و در صحیح بخاری به روایت او استشهاد شده است .
(از الانساب سمعانی ).<

اسم ناجی در فرهنگ لغت معین

ناجی
[ ع . ] (اِفا.) ۱ – نجات یابنده ، خلاص شونده . ۲ – رهاننده ، نجات دهنده .

اسم ناجی در فرهنگ عمید

ناجی
۱. نجات دهنده. ۲. نجات یابنده؛ رهنده؛ خلاص شونده؛ رستگار.

اسم ناجی در فرهنگ فارسی

ناجی
نجات یابنده , خلاص شونده , رستگار
( اسم ) ۱ – نجات یابنده خلاص شونده : [ روا بباید داشتن که ابوبکر و عمر بقیامت دل بر را فضیان …خوش بکنند و همه ناجی باشند.] ۲- نجات دهنده.توضیح [ استعمال [ ناجی ] که بمعنی نجات یابنده است بجای [ منجی ] که بمعنی نجات دهنده است گویا درست نباشد. ] : [ این اواخر در جراید طهران این کلمه فوق العاده شیوع پیدا کرده است و لاینقطع میخوانیم که [ ناجی ایران ] گویا این تعبیر از صادرات اسلامبول باشد. ] ولی نجاینجو بصورت متعدی هم آمده وبنابراین بدین معنی کلمه را غلط نمیتوان دانست .
آلبینو ناجی مستشرق ایتالیائیست که رسائل ابن سینا را بسال ۱۸۹۷ م بزبان ایتالیائی ترجمه کرد .
ناجی اردو بادی
مولف دانشمندان آذربایجان آرد : از سخنوران نامی است چندی ساکن تبریز بوده و در اواخر عمر به هند رفته و در آنجا بدرود زندگانی گفته است .
ناجی افندی
احمد ناجی معروف به معلم ناجی و ناجی افندی از شاعران متاخر ترک است .
ناجی اندجانی
محمد حسین متخلص به ناجی از مردم اندجان است و در شاهجهان آباد هند نشو و نما یافته .
ناجی تبریزی
از شاعران دوران صفویه است .
ناجی لاهیجی
از شاعران لاهیجان و معاصر با صفویه است .
ناجی مشهدی
از شاعران ایرانی مقیم هند است وی در روزگار جوانی بدکن رفت و سی سال در آنجا بسر برد .
ناجی کاشی
از شاعران کاشان است و خلف ملا حسن واعظ کاشی است .
دره ناجی
دهی است از دهستان اورامان بخش زراب شهرستان سنندج .
صالح ناجی
از بزرگان بنی ناجیه
علائ الدین ناجی
علی بن محمد
علی ناجی
ابن محمد بن عبدالرحمان بن خطاب مغربی مصری ناجی شافعی ملقب به علائ الدین و مکنی به ابوالحسن لقب او را باجی نیز گفته اند

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا